YARARLI DOKÜMANLAR LİSTESİ

Aşağıdaki listede sıralanmış dokümanların üzerine tıklayarak indirebilir ve doküman üzerinde gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz.

1. AİLE DURUMU BİLDİRİMİ
2. BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
3. BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ
4. FAZLA MESAİ MUVAFAKATİ
5. İŞYERİ YÖNETMELİĞİ TEBLİĞ VE TESLİM TUTANAĞI
6. İŞE GİRİŞ ANKETİ
7. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TAHHÜTNAMESİ
8. DENEME SÜRESİ DEĞERLENDİRME FORMU
9. KİŞİSEL VERİ MUVAFAKATNAMESİ
10. ÖZLÜK DOSYALARI KONTROL LİSTESİ
11. İZİN İSTEK VE ONAY FORMU
12. KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM TESLİM VE TAAHHÜT FORMU
13. REKABET VE GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ
14. TAAHHÜTNAME
15. TELAFİ ÇALIŞMASI FORMU
16. ŞİRKET ARACI KULLANIM TALİMATI
17. ÜCRETSİZ İZİN KABUL BEYANI
18. YASAK FİİL VE DAVRANIŞLAR
19. SOSYAL MEDYA YASAĞI
20. ZİMMET TUTANAĞI
21. YILLIK ÜCRETLİ İZİN KAYDI
22. DEVAMSIZLIK İŞE GELMEME TUTANAĞI
23. DEVAMSIZLIK İŞE GELMEME NOTER İHTARI