Yeditepe Danışmanlık Ltd. Şti. sektörde faaliyet gösteren ve profesyonel denetim ve danışmanlık hizmeti verebilecek özel sektör ve kamu (Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumu) bünyesinde uzun yıllar görev yapmış Maliye Bakanlığı E. Müfettişleri, Bakanlık İş E. Müfettişleri, SGK E. Müfettişleri, Avukatların, Hukuk Mahkemeleri bilirkişileri, aktüer ve konusunda uzman diğer kişilerin oluşturduğu profesyonel bir kuruluştur. Şirketimizin temel prensibi, kurumsallaşmış yapısıyla uluslararası ve ulusal meslek etiğine bağlı kalarak yerli ve yabancı, bireysel ve kurumsal tüm müşterilerine en üst kalitede denetim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktır. Bu amaçla şirketimiz, çeşitli sektörlerde bulunan müşterilerine vergi mevzuatı sosyal güvenlik ve iş hukuku mevzuatı, bağımsız denetim, iç denetim, hukuki danışmanlık konularında uzman personeli ile hizmet vermeyi ilke kabul etmiştir.